Peers to Peers

     „Peers to Peers” to projekt Europejskiego Forum Młodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt ten włączał w swoje działania aktywnych i prężnie działających pracowników młodzieżowych organizacji partnerskich
(z Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Czech, Rumunii, Włoch i Turcji), pracujących na co dzień z młodzieżą mniejszych szans, oraz tych, którzy prowadzą projekty EVS
i dopiero co planują zaangażować w swoje działania młodzież ze środowisk mniej uprzywilejowanych. Nasz projekt został dodatkowo zrealizowany przy współpracy z placówkami przyjmującymi z terenu Ziemi Kłodzkiej, włączającymi w swoje działania młodzież mniejszych szans, w których odbyły się wizyty studyjne.

 

Szkolenie odbyło się w dniach 10 – 16 października 2016 r. w miejscowości Polanica-Zdrój, udział
w nim wzięło łącznie 27 międzynarodowych pracowników młodzieżowych oraz 2 trenerów – z Polski
i Portugalii.

Szkolenie pozwoliło pracownikom młodzieżowym:
zrozumieć i ujednolicić pojęcie młodzieży mniejszych szans;
zrozumieć wymiar edukacyjny projektów EVS;
poznać różnorodne metody pracy z młodzieżą mniejszych szans;
 ujednolicić i stworzyć standardy sytemu wsparcia dla wolontariuszy mniejszych szans
w projektach EVS;
zbudować i zacieśnić partnerstwo pomiędzy organizacjami wysyłającymi, przyjmującymi,   koordynującymi i wolontariuszem;
stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko uczenia się dla młodzieży mniejszych szans;
poznać metody motywacji wolontariuszy ze środowisk mniej uprzywilejowanych;
poznać praktyczne aspekty projektu;
stworzyć platformę do wymiany doświadczeń;
podsumować 20 lat Wolontariatu Europejskiego w Europie.

Projekt P2P pomógł pracownikom młodzieżowym
z różnych część Europy i Turcji zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, a także pozwolił szerzej zrozumieć system kształcenia młodzieży
w różnych krajach oraz podnieść jakość pracy
i działań na rzecz młodzieży mniejszych szans.

Kraje

Uczestnicy

Szkolenie wpłynęło również na zwiększenie zrozumienia dla różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz na podniesienie wrażliwości na nią wśród organizacji partnerskich, uczestniczących w projekcie; na zwiększenie zdolności do działania na poziomie unijnym, zacieśnienie współpracy
z partnerami z innych krajów, a także na podniesienie jakości przygotowania, wdrażania, monitorowania i działań następczych projektów międzynarodowych; wreszcie – na poprawę jakości sposobu działania na rzecz wolontariuszy.

Projekt zakończył się sukcesem dla wszystkich partnerów zaangażowanych w jego realizację,
a produkty, którymi chcielibyśmy się podzielić to przede wszystkim:

 opracowanie biblioteczki wiedzy ze zbiorem wytycznych do podniesienia standardów pracy
z młodzieżą mniejszych szans i jakości projektów EVS;
stworzenie strony internetowej projektu na portalu społecznościowym Facebook;
opracowanie Newsletera;
opracowanie filmu upowszechniającego rezultaty projektu;
informacje związane z ewaluacją uczestników szkolenia Peers to Peers.

Informacje związane z ewaluacją uczestników szkolenia Peers to Peers:

Poziom aktywności uczestników:

 • Bardzo aktywny 19% 19%
 • Aktywny 78% 78%
 • Pasywny 3% 3%

Poziom satysfakcji uczestników związanyz kontekstem szkolenia:

 • Całkowicie zadowolony 78% 78%
 • Zadowolony 22% 22%
 • Niezadowolony 0% 0%

Poziom satysfakcji uczestników w kontekście metodologii projektu:

 • Całkowicie zadowolony 81% 81%
 • Zadowolony 15% 15%
 • Niezadowolony 4% 4%

Poziom satysfakcji uczestników w kontekście wykorzystania materiałów szkoleniowych
w ramach projektu:

 • Całkowicie zadowolony 81% 81%
 • Zadowolony 19% 19%
 • Niezadowolony 0% 0%

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SWOBODNEGO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW, POWSTAŁYCH W WYNIKU PROJEKTU „PEERS TO PEERS”.
Materiały znajdziesz w naszej Biblioteczce Wiedzy!

<iframe width="1000" height="563" src="https://www.youtube.com/embed/legh70T8VoI?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>