Europejskie Forum Młodzieży

Plac Wolności 5/5

57-500 Bystrzyca Kłodzka, Poland

NIP: 881-12-03-505

EFM office is open from 8:00 till 16:00.

 +48(74)8110223

 +48(74)8111399

 efm@efm.org.pl

 www.efm.org.pl