Witajcie!
Do zespołu Europejskiego Forum Młodzieży dołączyłam w 2004 roku, jednocześnie podejmując studia w  Wyższej Szkole Zarządzania na kierunku Turystyka i Rekreacja. Miałam wówczas 18 lat, praca
w Europejskim Forum Młodzieży pozwoliła mi zdobyć bogate doświadczenie w realizacji przeróżnych projektów w ramach wielu programów, takich jak „Młodzież”, „Młodzież w Działaniu”, „Amicus”, „Grundtvig” czy „Erasmus+”.
Obecnie pełnię funkcję wiceprezesa organizacji i koordynatora projektów wymian młodzieży, staży zawodowych, Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu „Erasmus+”, a także szkoleń „YouthMaSter”, dedykowanych młodzieży z terenu całej Polski.
Podczas mojej pracy mam wyjątkową możliwość tworzenia projektów i podejmowania różnych działań na rzecz młodzieży (zwłaszcza pochodzącej z naszego regionu), pomagając jej w staniu się aktywnymi obywatelami europejskimi. Obserwowanie zmian w postawach młodych ludzi, wywołanych pod wpływem uczestnictwa w działaniach naszej organizacji, daje mi ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy, motywując mnie do podejmowania coraz to nowszych działań na jej rzecz.
Dodatkowo zajmuję się przygotowywaniem rozmaitych publikacji, upowszechniających rezultaty naszych projektów, a także redagowaniem gazetki „EFM News”, przy tworzeniu której pomagają mi przyjmowani i koordynowani przez EFM wolontariusze, którym zapewniam wsparcie językowe i mentorskie.
Uważam moją pracę za niezwykle rzadką i unikatową!