Wymiany młodzieży w ramach Programu Erasmus+

 

Wymiany młodzieży mają na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju młodych osób, poznanie innych kultur, nauczenie się pracy w grupie międzynarodowej, nabywanie nowych umiejętności i kompetencji oraz zrozumienie zasad demokracji i idei zjednoczonej Europy.
Projekty wymian młodzieży polegają na spotkaniu grup młodzieży z dwóch lub więcej krajów i realizacji projektu, zgodnego ze wspólnie ustaloną wcześniej tematyką, dotyczącą na przykład spraw społecznych, sportu, kultury, tradycji itp.
Projekty wymiany młodzieży powinny wynikać z zainteresowań młodych osób oraz w pełni angażować je na wszystkich etapach ich realizacji.

Państwa uczestniczące w Programie:

Kraje Programu – 28 krajów członkowskich UE; kraje kandydujące do UE – Turcja i Macedonia; Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
Sąsiadujące Kraje Partnerskie Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo; Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina; Kraje Basenu Morza Śródziemnego – Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja; Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, dotychczasowy Kraj Programu

Kto może uczestniczyć?

W wymianie młodzieży mogą uczestniczyć młode osoby w wieku od 13-30 roku życia, z nie mniej niż dwóch państw, z których co najmniej jedno jest Krajem Programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16,
a maksymalna – 60.
Każda grupa uczestników z danego państwa musi mieć co najmniej jednego lidera, który będzie osobą pełnoletnią (nie ma ograniczenia wiekowego dla lidera).

 Długość wymiany młodzieży:

Trwa od 5 – 21 dni, nie wliczając czasu podróży

Dofinansowanie:

koszty podróży;
koszty organizacyjne;
koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia.
Wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób z mniejszymi szansami, koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp.

 

Wszystkich zaineresowanych zapraszamy do udziału i kontaktu
z nami! 🙂

 

Skontaktuj sie z namiYE – Młodzi Ambasadorzy Przyszłości (EN)