Staże zawodowe (VET)

Uczęszczasz do szkoły technicznej lub planujesz się do niej zapisać? …. jeżeli TAK, to mamy coś dla Ciebie!

W ramach programu VET, masz możliwość pracy w innym kraju przez okres do jednego roku. Oto, co musisz wiedzieć o tym programie:
 • VET, czyli Kształcenie i Szkolenia Zawodowe [Vocational Education and Training] to szkolenia zawodowe w innym kraju, które mają na celu wyposażenie uczniów takich, jak Ty, w wiedzę, informacje, umiejętności i/lub kompetencje, pożądane na rynku pracy – w odniesieniu do poszczególnych zawodów.
 • Aby zostać uczestnikiem programu, musisz spełnić jeden z dwóch poniższych warunków: albo być uczniem szkoły technicznej (możesz wziąć udział w VET-ach w ramach miesięcznych praktyk zawodowych – w celu zdobycia doświadczenia), albo być jej aktualnym absolwentem. W przypadku, gdy jesteś absolwentem szkoły technicznej, możesz skorzystać z programu VET do roku po skończeniu szkoły i uzyskaniu dyplomu.

 • Projekty mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy, a lista krajów, w których realizowane są VET-y jest na prawdę długa – obejmuje wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz partnerskie kraje programu, co daje nam łączą sumę około 55 różnorodnych państw. Zakres organizacji uczestniczących w programie jest także imponujący – mogą to być zarówno przedsiębiorstwa publiczne jak i prywatne, firmy, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne właściwe organizacje, o ile są one aktywne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy lub
  w dziedzinie młodzieży, szkoleń i edukacji.
 • Po zakwalifikowaniu się na projekt, wspólnie z organizacją wysyłającą i przyjmującą, ustalicie ostateczny plan działań, związany z Twoją nauką za granicą, uwzględniając Twój indywidualny plan rozwoju osobistego. Zostaniesz również poproszony
  o sprawdzenie swoich kompetencji językowych za pomocą testu językowego. Jeśli martwisz się o to, czy Twój poziom znajomości języka obcego jest wystarczający do ubiegania się o dany projekt, jak najszybciej pozbądź się tej myśli
  i spróbuj swoich sił, ponieważ program zapewni Ci bezpłatne wsparcie językowe,
  z którego możesz skorzystać zarówno przed wyjazdem, jak i w trakcie swojej mobilności za granicą.

 • Dzięki udziałowi w projektach VET nabędziesz wiele umiejętności, które na pewno przydadzą Ci się w przyszłości. Poprawisz swoje umiejętności komunikacyjne
  i językowe, a także będziesz w stanie podejmować decyzje i rozwiązywać samodzielnie problemy. Staniesz się osobą pewną siebie, otwartą i ciekawą świata, co pomoże Ci
  z kolei poszerzyć swoją tolerancję w stosunku do odmiennych wartości i zachowań.
 • Pod koniec swojego stażu będziesz w stanie lepiej określić swoje  osobiste
  i zawodowe cele. Będziesz w stanie szybciej dostosować się do nowych sytuacji, korzystając ze zdobytych umiejętności, które pozwolą Ci umocnić swoją pozycję na rynku pracy.
 • Oczywiście, nie da się ukryć, że najlepszą częścią projektu będzie liczba przyjaciół poznanych za granicą oraz te wszystkie fascynujące rzeczy, które napotkasz po drodze. Kiedy po zakończeniu swojej podróży wrócisz do domu – będziesz witać nowe międzynarodowe wyzwania z otwartymi ramionami!
Jeżeli poszukujesz stażu za granicą – sprawdź nasze projekty!
Vet z EFM
Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami