Seminaria. Szkolenia. Wizyty studyjne. Staże typu podpatrywania pracy…

Pracownicy młodzieżowi i osoby pracujące z młodzieżą, niezależnie od wieku, mogą rozwijać swoje umiejętności i podnosić kompetencje zawodowe dzięki seminariom, spotkaniom i szkoleniom międzynarodowym oraz wizytom studyjnym i stażom (job shadowing) w zagranicznych organizacjach.
Seminaria i szkolenia mają na celu:
wspieranie współpracy międzynarodowowej wśród organizacji pracującej z młodzieżą
i na rzecz młodzieży;
wspieranie działań związanych z edukacją pozaformalną w zakrasie szkoleń, edukacji
i pracy z młodzieżą;
dbanie o wysoką jakość realizowanych projektów.

 

Seminaria i szkolenia
Szkolenia skierowane są zarówno do osób, które nie posiadają doświadczenia w pracy
z młodzieżą i edukacją pozaformalną, jak również do tych, które od wielu lat pracują
w tym sektorze.
Szkolenia i seminaria mają różnorodną tematykę oraz dotyczną różnych dziedzin pracy
z młodzieżą.

 

Wizyty studyjne
Wizyty studyjne to spotkania pracowników młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, które mają na celu zapoznanie uczestników z charakterystyką pracy z młodzieżą w danej organizacji czy instytucji w kraju przyjmującym.

 

Staże typu podpatrywania pracy „Job Shadowing”
Staże typu podpatrywanie pracy (job shadowing) polegają na krótkoterminowych wyjazdach do zagranicznych organizacji partnerskich w celu dzielenia się dobrymi praktykami, wymianą doświadczeń i poznawania nowych metod pracy.
Mają one również na celu:

  • podnoszenie jakości pracy w organizacjach;
  • podnoszenie umiejętności zawodowe uczestniczących w nich osób;
  • rozwijanie obu zaangażowanych instytucji.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznia się z naszą ofertą szkoleń, wizyt studyjnych i staży zwodowych dla osób pracujących z młodzieżą lub zaczynająch swoją przygodę z edukacją pozaformalną.
Poniżej znajdziecie linki do kilku naszych projektów, które zrealizowaliśmy w ramach mobilności międzynarodowych.

 

Peers 2 Peers Biblioteczka Wiedzy Galeria