EVS – informacje ogólne:

Wolontariat Europejski

Co  to  jest  Wolontariat  Europejski (EVS) ?

Wolontariat Europejski to jedna z Akcji Programu „Erasmus+”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, który w latach 2007 – 2013 był częścią Programu „Młodzież w działaniu”.

Umożliwia on młodym ludziom zdobycie kompetencji i umiejętności, wpływających na ich rozwój osobisty
i zawodowy – przez doświadczenia, związane z edukacją pozaformalną.
Celem Wolontariatu Europejskiego jest umożliwienie jego uczestnikom pracy społecznej za granicą, zdobycie nowych, a także rozwinięcie już posiadanych umiejętności, podniesienie kompetencji językowych, integracja międzykulturowa, promocja tolerancji i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W projekt EVS zaangażowane są cztery strony: wolontariusz, organizacja koordynująca, organizacje przyjmująca i wysyłająca.
Projekt EVS można zrealizować w tzw. krajach Programu (wszystkie kraje członkowskie UE oraz Turcja, Liechtenstein, Norwegia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), w krajach sąsiadujących z UE (m.in. Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina) lub w „innych krajach partnerskich na świecie” (np. Ameryka Łacińska, Karaiby, Azja, Oceania).
Istotne jest jedynie to, aby jedna z organizacji (przyjmująca lub wysyłająca) należała do krajów Programu.

Dla  kogo?

Wolontariuszem EVS może zostać każdy, niezależnie od poziomu swojego wykształcenia, posiadanych kwalifikacji czy umiejętności… Istnieje jednak ważne kryterium – Twój WIEK. Aby móc wyjechać do innego kraju w ramach Wolontariatu Europejskiego, musisz mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu wyjazdu), ale nie więcej niż 30.

Jak  długo? 

Przeciętnie projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy – mówimy wówczas o wolontariacie długoterminowym. W szczególnych przypadkach działania EVS mogą jednak trwać krócej – od 2 tygodni do 2 miesięcy, a ten typ wolontariatu nazywany jest krótkoterminowym.

Wsparcie  finansowe:

Wszystkie koszty,  związane  z  realizacją  Twojego  projektu  EVS,  są pokryte  ze środków Programu Erasmus+.  Podczas działania  zostanie  zapewnione Ci zakwaterowanie,  wyżywienie,  wsparcie,  ubezpieczenia,  koszty  związane  z  transporterem  lokalnym oraz  drobne  miesięczne  kieszonkowe. Koszty  podróży międzynarodowej są  pokrywane  do wysokości  stawek  ryczałtowych, zgodnych  z  kalkulatorem  odległości, przewidzianym przez Komisję  Europejską.

Co otrzymasz jako wolontariusz EVS?

 • przejazd/przelot na miejsce realizacji projektu;
 • zakwaterowanie;
 • wyżywienie;
 • ubezpieczenie;
 • kieszonkowe;
 • kurs językowy kraju przyjmującego;
 • szkolenie przed wyjazdem;
 • szkolenie po przyjeździe do państwa przyjmującego;
 • wsparcie mentora na miejscu realizacji projektu;
 • certyfikat potwierdzający Twój udział w wolontariacie europejskim (Youthpass);
 • niezapomnianie doświadczenia 🙂

Jak aplikować?

Aby wyjechać na projekt wolontariatu europejskiego, musisz w pierwszej kolejności znaleźć sobie organizację wysyłającą, która jest akredytowaną organizacją wysyłającą w ramach Programu Erasmus+ wolontariat europejski (EVS), a następnie porozmawiać z koordynatorem projektu.
Koordynator pokieruje Cię dalej i pomoże w wyborze projektu oraz w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności.

Pamiętaj:

 • Na wolontariat europejski nie możesz wysłać się sam!
 • Musisz zawsze współpracować z organizacją wysyłającą.
 • Procedury  aplikacji  są  różne  w poszczególnych organizacjach wysyłających i przyjmujących, więc zawsze przed  aplikacją o  dany projekt sprawdź  wszystkie informacje.

Dowiedz się więcej…

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Poszukujesz organizacji wysyłającej?

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Skontaktuj sie z nami!