COPE (Connection Opportunities for People in Europe)

W dniu 14 czerwca 2018 r. na Ziemi Kłodzkiej odbyło się upowszechniające rezultaty projektu wydarzenie – Connection Opportunities for People in Europe (COPE), którego organizatorem było Europejskie Forum Młodzieży. Uczestniczyła w nim młodzież – zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Projekt COPE ma na celu połączenie młodych ludzi w Europie, by zwiększyć poziom ich zaangażowania społecznego; celem projektu jest również promowanie wartości UE i dialogu społecznego, prowadzenie działań, zarówno zmierzających do zrozumienia pojęć różnorodności i równości, jak i działań międzykulturowych.

W ramach projektu powstała platforma szkoleniowa: cope4u.org

Platforma ta ma zachęcić młodzież do wspierania, znajdujących się w trudnej sytuacji, rówieśników – poprzez wolontaryzm, wymianę doświadczeń i walkę z biernością zawodową. Przystępnie opracowane moduły szkoleniowe pomogą młodzieży pogłębić podstawowe umiejętności, związane z przygotowaniem CV
i autoprezentacji, umiejętności w zakresie zarządzania czasem i finansami, sposobów rozwiązywania problemów (dotyczących na przykład dyskryminacji itp.). Młodzi ludzie uzyskają certyfikat, potwierdzający ukończenie szkolenia.

Na platformie szkoleniowej znajdują się również moduły, dotyczące Unii Europejskiej (UE), obejmujące zagadnienia związane ze zrozumieniem istoty i funkcji UE oraz narzędzia do wyszukiwania programów mobilności, w których mogą uczestniczyć młodzi ludzie w różnym wieku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak przygotować się do mobilności, w jakie dokumenty należy zaopatrzyć się przed wyjazdem, na co szczególnie zwrócić uwagę, jak wykorzystać zdobyte doświadczenie w budowaniu ścieżki zawodowej i wielu innych rzeczy…. kliknijcie na powyższy link i zarejestrujcie się na platformie.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9Vqo-x0U7to?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Projekt został przygotowany przez CCW z Wielkiej Brytanii, CESIE z Włoch, Adice z Francji, Sophie Delebarre Conseil z Francji i Europejskie Forum Młodzieży z Polski.

Zespół projektowy życzy Wam udanej lektury i wielu niezapomnianych doświadczeń w czasie projektów mobilności! 🙂

Aby uzyskać więcej informacji i aktualności na temat COPE, zapisz się do naszego biuletynu lub skontaktuj się z nami 🙂

4 + 9 =